Cultură și învățământ

Cultura

Alături de atracţiile naturale, atracţiile antropice au şi ele o importanţă deosebită în dezvoltarea potenţialului turistic din comuna Chişlaz. De exemplu locurile religioase, bisericile, monumentele istorice, artele populare şi obiceiurile tradiţionale. În comuna Chişlaz există două biserici importante, fiecare cu o istorie îndelungatăşi aspect fermecător.
Biserica reformată din Mişca atrage atenţia vizitatorilor cu compoziţia sa gotică elegantă.

Contrafortul este ataşat la arcadele construite în secolul XIV impreună
cu geamurile mici. Coiful cu balcon şi pinaclu a fost adăugat turnului medieval cel mai probabil în secolul XVII. Mobilierul interior a fost creat în secolul XVIII. Cealaltă biserică a satului Mișca este cea romano-­‐catolică Sf. Maica lui Isus, construită în 1754 de către arhitecții bazilicii din Oradea existând o asemănare între cele două biserici. Biserica din Mișca are un altar unic în regiune fiind construit din lemn.

Pe lângă bisericile vestite ale comunei situl arheologic de la Mişca, Fântâna Sasului ar putea fi o potenţială locaţie turistică a zonei datorită faptului că datează încă din secolul II şi IV. În privinţa atracţiilor culturale-­‐etnografice este important de menţionat formaţia de dans popular de la Mişca, Görböc, având o renume internaţională şi casa veche în satul Chiraleu.
Pe lângă acestea la Mișca se organizează în fiecare an Festivalul Zilele Comunelor din Nordul Bihorului.

Majoritatea datelor legate de istoria satului Chişlaz provin din cărţile bisericeşti, de la preoţi şi alţi oameni luminaţi ai satului. De-­‐a lungul anilor, biserica şi şcoala au contribuit la păstrarea identităţii locale și implicit naționale, având rolul de a educa și de a asigura continuitatea tradițiilor și a culturii dezvoltate pe aceste meleaguri.

Entitățile culturale reprezentative pentru comuna Chișlaz sunt căminele culturale existente, respectiv așezămintele culturale aflate în construcție. Căminele găzduiesc periodic manifestări culturale, concerte de muzică, spectacole de proză și poezie, serbările copiilor din localitate, cu ocazia diverselor aniversări (8 martie, începutul şi sfârșitul anului şcolar, zilele satului, ziua națională.

De asemenea, în localitate există o bibliotecă comunală cu program de lucru zilnic.

Invățământ

In comuna Chișlaz  constă din 2 unități de învățământ. Acestea reprezintă în total 21 de săli de clasă și cabinete în care se pot desfășura activități educaționale, și 3 laboratoare
școlare. În comună există și grădinițe, însă nu funcționează nici un colegiu tehnic, liceu sau școală specială.

În 2009 s‐au înscris în total 265 de elevi la cele două unități. Aceasta înseamnă, că numărul elevilor pe o sală de clasă este 13. În același timp comuna stă bine și la capitolul numărului calculatoarelor în școli. Școlile din Chișlaz dispun de 44 de calculatoare, ceea ce înseamnă că numărul elevilor pe un calculator este 6, semnificativ mai mic decât în celelalte comune din zonă.

În comună funcționează și patru biblioteci, din care una este bibliotecă publică