Date demografice

Comuna Chișlaz, este compusă din șapte sate. Alături de centrul de comună Chișlaz, întâlnim satele Mișca, Chiraleu, Hăucești, Poclușa de Barcău, Sărsig și Sânlazăr.
Numărul total al populației comunei în 2010 a fost 3.210 persoane, ceea ce reprezintă 0,54% din totalul populației județului Bihor.

Majoritatea locuitorilor, aproximativ o treime trăiesc în satul Mișca, celelalte două treimi se împart între centrul de comună și celelalte sate.

Structura populației comunei Chișlaz pe sate componente  Privind într­‐o perspectivă istorică pe parcursul a ultimului deceniu vom sesiza schimbări în evoluția populației comunei chiar dacă diviziunea între satele componente rămâne pe parcursul acestei perioade aproximativ egale.
La sfârșitul secolului al XIX-­‐lea numărul populației comunei se ridică la 3.979 locuitori, cel mai ridicat număr al populației avându-­‐l satul Mișca iar cel mai mic sat fiind Hăucești.
Încă de la sfârșitul secolului XIX incepe o tendință de creștere a numărului populației comunei, atrasă într-­‐o măsură mai mare de localitatea Mișca, stabilizându‐se până la mijlocul secolului XX.

În anul 1966 se înregistrează deja a scădere semnificativă a populației, până la sfârșitul secolului XX, când tendința de scădere se temperează.

Imediat după schimbarea regimului din 1989 numărul populației comunei este de 3747 persoane iar în 2010 ajunge la 3210, scăzând cu 537 de persoane, adică cu 14,33 procente.

În anul 2009, s­‐au înregistrat 42 persoane care au plecat cu domiciliul (inclusiv în străinătate) din comună şi 61 de persoane care şi-au stabilit domiciliul în comuna Chișlaz. Raportat la 1.000 de locuitori, rata stabilirilor de domiciliu în comuna Chișlaz, în anul 2009, este de 18,8‰, superioară ratei plecărilor cu domiciliu, de 12,9‰, înregistrându-­‐se un spor migrator pozitiv. La începutul anilor 90 sporul migrator a fost unul negativ, tendința inversându‐se în anul 1995, când numărul sosirilor în domiciliu depășește prima dată cea a plecărilor.

Sporul migrator pozitiv nu reușește însă să compenseze sporul natural.

Structura pe sexe a populaţiei comunei relevă preponderenţa populaţiei feminine, din totalul populației comunei Chișlaz de 3210 persoane, procentul bărbaților este de 49,2% iar a femeilor de 50,8%.
Raportul de feminitate este de 103,4%, ceea ce înseamnă la 104 persoane de sex feminin revin 100 de persoane de sex masculin, la 1 iulie 2010.
Aşadar, denotă o structură pe sexe a populaţiei destul de echilibrată la nivel de comună.

Pe grupe mari de vârstă, 15,7 % persoane reprezintă categoria copiilor, cu vârsta până în 14 ani, 65,0% persoane sunt adulți de vârstă activă, cuprinsă intre 15 şi 64 de ani, iar 19,3% sunt persoane vârstnice, având 65 de ani sau peste, conform datelor la 1 iulie 2010. Această structură reliefează o populaţie mai îmbătrânită din punct de vedere demografic decât cea a județului Bihor, unde procentele sunt 15,9% 0-‐14 ani, 69,7% 15‐64 ani respectiv 14,4% 65 de ani și peste.

Prezenţa fenomenului de îmbătrânire demografică de la nivelul populaţiei comunei se poate observa în primul rând cu ajutorul piramidei vârstelor. Comparativ cu anii 1990 respectiv 2002, forma piramidei vârstelor s‐a modificat, baza micşorându-­‐se, iar vârful piramidei mărindu‐se. Acest lucru se traduce prin reducerea numărului de populație tânără de la 628 persoane în 1992 la 468 persoane în 2002 exprimat în procente populația de sub 14 ani a scăzut de la 17,7% în 1992 la 14,95 în 2010.

Analizând structura demografică actuală a comunei sunt două mari generații “lipsă”, cea a generației 45‐49 de ani și copii acestora de 5‐9 ani. Populaţia comunei Chișlaz poate fi caracterizată cu ajutorul indicatorilor statistici demografici.

Gradul de îmbătrânire al  populaţiei este de 1230,2‰, însemnând că la 1.000 de persoane tinere cu vârsta de până la 14 ani revin aproximativ 1230 persoane vârstnice cu vârsta de
65 ani sau peste. Comparativ cu gradul de imbătrânire a populaţiei la nivel de judeţ, de 1109,6‰, municipiul înregistrează un nivel semnificativ mai ridicat al acestui indicator. Faţă de anii 1992 și 2002, in 2010 se înregistrează un grad de îmbătrânire mai ridicat, ceea ce denotă de scăderea numerică a populaţiei tinere (0‐14 ani), în raport cu cea vârstnică (65 de ani şi peste).

Nivelul școlarității populației din comuna Chișlaz este una de nivel scăzut și mediu, majoritatea populației (66,5%) fiind absolvent de gimnaziu, școală profesională sau liceu.
Procentul de 5,5% al celor fără nici o școală absolvită, fiind ceva mai ridicat decât media națională de 1,8%. Este însă relativ ridicat procentul de 25% al absolvenților de școală elementară (18%), comparativ cu media națională de 5,77%. Procentul absolvenților de studii superioare in este de 1,9%, media națională fiind de 7,05%.

Locuire

În anul 2010 fondul locativ al comunei Chișlaz cuprinde 1508 locuinţe, reprezentând 2,1 persoane pe locuință. Evoluția fondului locativ a comunei pe parcursul secolului trecut a fost în continuă creștere până în anul 2002,de atunci este constant.
Creșterea continuăa fondului locativ a fost urmată până în anul 1966 și de creșterea continuă a numărului populației, după care fondul locativ crește în continuare în timp ce numărul populației scade.

În 1880 în comuna Chișlaz erau 678 locuințe și o populație de 3066 (4,5 per/locuință), numărul acestora crescând până în 1966, când sunt înregistrate 1189 locuințe și o populație de 5294 persoane (4,5 pers/locuință). După această dată fondul locativ crește, în 2010 ajungând la 1508 locuințe, populația scade la 3210 persoane, înregistrând astfel 2,13 persoane /locuință. În perioada 2002-­‐2010, fondul locativ al comunei a scăzut cu 1 de locuinţă.