Turism

După cum am văzut comuna Chișlaz dispune de o resursă naturală unică, și de numeroase atracții antropice care ar putea fi valorificate în scopuri turistice.

Aceste resurse sunt însă exploatate într-­‐o măsură foarte mică. Infrastructura turistică a satelor comunei este aproape inexistentă. Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică în comuna Chișlaz nu există nici o unitate de cazare oficială, implicit nici un loc în unitățile de cazare (hoteluri, campinguri, moteluri, vile turistice, tabere pentru copii). Astfel nu avem date statistice oficiale nici despre numărul turiștilor sosiți iIn
comună.

Turismul este o activitate prin care se poate valorifica foarte uşor resursele (naturale şi cele culturale) ale unei comunităţi, contribuind la dezvoltarea localităţii şi la bunăstarea localnicilor. Principalele tendinţe ale turismului în România arată că în fiecare an se constată o creştere a numărului turiştilor inregistraţi în unităţile de cazare, turiştii din străinătate fiind cei care contribuie în cea mai mare măsură la această creştere.

Deși în comuna Chișlaz turismul nu are tradiție, satele comunei datorită pe de o parte așezării lor geografice favorabile și a dispun de câteva elemente naturale, dar și antropice care ar putea reprezenta atracții pentru vizitatori și ar putea fi valorificate în scopuri
turistice.

Strandul Chislaz

 

Cele mai impotante atracții turistice naturale o reprezintă apele termale din Chişlaz, provenită din cele două puțuri existente pe teritoriul comunei. Această bogăţie a subsolului comunei Chişlaz a fost pusă în evidenţă cu ocazia forajelor executate în perioada 1962- ‐1976.

Totuşi în comuna Chişlaz funcţionează un ştrand cu apă termală, însă serviciile oferite
de acest ştrand nu corespund cerinţelor turiştilor mai exigenţi, ele sunt utilizate mai ales de localnici, fără a fi exploataţi la potenţialul lor turistic.