Istoricul localității

Atestările documentare ale satelor comunei Chişlaz sunt cuprinse în Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania volumul I şi II, autor Coriolan Suciu.
Satul Chişlaz/Vámosláz, apare prima dată în anul 1213 cu numele de Villa LAZDI, când Ioachim l‐a învinuit de furt pe Keva. Alte consemnări, 1217 LAZDU, 1255 LAZ, iar în perioada 1291-­‐1294 apare sub denumirea de LAZZ.

În anul 1692 apare menţionat sub denumirea de KISS LAZA: KISLAZ. Pocluşa de Barcău apare în 1213 în registrul de la Oradea cu numele de PUCLUSTELEUC. Între anii 1692 şi 1828 apare sub denumirea POKLOS TELEK, iar în anul 1851 în lucrarea lui Fenyes Elek apare sub denumirea de POKLOSTELEK.

Satele Sânlazăr si Chiraleu sunt consemnate pentru prima dată în documentul – Socotelile de dijmă -­‐ ale Episcopiei din Oradea. Aici figurează şi satul Mişca şi încă un sat cu numele SANUCI, care exista atunci în apropierea satului Mişca şi care apoi a dispărut.

Satul Chiraleu, ungureşte KYRALY apare în perioada 1291-­‐1294 sub denumirea de Villa KYRALY. Satul Mişca ungureşte MICSKE, este menţionat pentru prima dată în anul 1255 sub denumirea MIKCHE.

Satul Sărsig, ungureşte SÁRSZEG apare ca fiind atestat in 1490 cu numele de SARZEG. Majoritatea datelor legate de istoria satului Chişlaz provin din cărţile bisericeşti, de la preoţi şi alţi oameni luminaţi ai satului.