Hotarari consiliu aprilie

HOTARARE  privind aprobarea procesului verbal al ședinței consiliului local din 24 februarie 2020

HOTARARE cu privire la aprobarea ordinii de zi

HOTĂRÂRE privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Chișlaz

HOTARARE privind implementarea proiectului Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca

HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului și tipului pubelelor și recipienților de colectare care se vor utiliza de către operatorul de salubrizare în comuna Chișlaz

HOTARARE privind aprobarea transformării funcției publice vacante de referent clasa a III-a în funcția publică de consilier clasa I grad profesional asistent

Hotarare

HOTARARE privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență

Anexa nr.2 la HCL nr.19 din 13 aprilie 2020

Anexa nr.3. la HCL nr.19 din 13 aprilie 2020

HOTARARE privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Chișlaz

HOTARARE privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal-Introducere teren în intravilanul comunei Chișlaz pentru investiția Construire unitate depozitare cereale

HOTARARE privind indexarea cu indicele de inflație al anului 2019 a nivelului impozitelor și taxelor locale

HOTARARE privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

Anexa PLAN LUCRARI la HCL nr.23 din 13 aprilie 2020

HOTARARE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2019

ANEXA LA H C L nr.24 din 13 aprilie 2020 privind execuția bugetară pe anul 2019

PAAR 2020