Hotarari luna februarie

HOTARARE privind alegerea domnului Demjen Gavril ca presedinte de ședință

HOTARARE PROCES VERBAL

HOTARARE cu privire la aprobarea ordinii de zi

HOTARARE privind aprobarea rețelei școlare a comunei Chișlaz pentru anul școlar 2021-2022

ANEXA la HCL nr.4 din 25 februarie 2021-retea scolara

HOTARARE privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021

Anexa la HCL nr.5 din 25 februarie 2021-plan de actiuni

HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcțiilor executate fără autorizație de construire

REGULAMENT ANEXA la H.C.L.nr.6 din 25 februarie 2021-Regulament privind legalizarea constructiilor executate fără autorizație

HOTARARE privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice din comuna Chișlaz care nu au încheiat contract de prestări servicii

Anexa la H.C.L. nr.8 din 25 februarie 2021 -Regulament taxe speciale de salubrizare

HOTARARE privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei

HOTARARE privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului

ANEXA NR.1 la H.C.L.nr.10 din 25 februarie 2021

ANEXA NR.2 la H.C.L.nr.10 din 25 februarie 2021

HOTARARE cu privire la aprobarea amenajării unui camping în ștrandul termal din Chișlaz

HOTARARE cu privire la aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a unor imobile-construcții și drumuri-situate în satul Hăucești