Transparenta decizionala

 

Raport de specialitate buget 2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației-P.U.Z. Construire sală de sport cu tribună 180 locuri  in localitatea Mișca comuna Chișlaz

Proces verbal de indeplinire a procedurii de transparenta decizionala PUZ Misca

ANUNT PUBLIC PUZ MISCA

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Anunț public privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

ANEXA I si II la proiectul de hotărâre 2023

LISTA  FUNCTIILOR  SI  SALARIILOR  DIN  AUTORITATEA  PUBLICA  LA  31  MARTIE 2022

Buget 2022

ANUNT PUBLIC PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022

Anunt

SDL CHIȘLAZ

ANEXA I si II -Impozite și taxe locale pentru anul 2022

Anunț transparența decizională -impozite și taxe locale pentru anul 2022

HOTARARE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

REFERAT de aprobare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.-Construire sală de sport cu tribună,180 locuri în localitatea Chișlaz,comuna Chișlaz

ANUNT PUBLIC PUZ SALA SPORT

Anunt privind aducerea la cunștință a Proiectului de hotărâre privind prelungirea Planului Urbanistic General

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PUG

Proces verbal de indeplinire a procedurii de transparenta decizionala PUZ Misca

Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal-Construire sediu Fundatia Diaconala

ANUNT PUBLIC PUZ MISCA

Anunt privind elaborarea masurilor privind buna gospodarie,intretinere curatenie si infrumusatare a comunei Chislaz

Proiect de hotarare privind indexarea cu indicile de inflatie al anului 2020 a nivelului impozitelor si taxelor locale

DISPOZITIE SEMNATURA ELECTRONICA

PROCES VERBAL SEDINTA februarie 2020

RAPORT 2019

proiect bug.2020

PROCES VERBAL SEDINTA de indata 23 decembrie 2019

PROCES VERBAL SEDINTA 13 decembrie 2019

PROCES VERBAL SEDINTA 18 NOIEMBRIE 2019

PROCES VERBAL SEDINTA DE INDATA 20 SEPTEMBRIE 2019

PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 14 AUGUST 2019

LISTA FUNCTIILOR SI SALARIILOR DIN AUTORITATEA PUBLICA LOCALA 30 SEPTEMBRIE 2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

PROCES VERBAL SEDINTA

HOTARARE IMPOZITE SI TAXE 2020

Anunt impozite si taxe 2020

ANEXA I _I II IMPOZITE 2020

PROCES VERBAL SEDINTA octombrie 2018

PROCES VERBAL SEDINTA iulie 2018

PROCES VERBAL SEDINTA mai 2018

PROCES VERBAL SEDINTA aprilie 2018

PROCES VERBAL SEDINTA februarie 2018

LISTA FUNCȚIILOR ȘI A SALARIILOR DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ conform art. 33 din lege nr.1532017

functionare consiliu

program audiente primarie

RAPORT ACTIVITATE 2017 LG 544 model (1)

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2018

PROCES VERBAL SEDINTA 19 decembrie 2017

Dispozitie Convocare

HOTARARE IMPOZITE SI TAXE 2018

anunt imp taxe 2018

anexa 1 si 2 impozite si taxe 2018.doc final

PROCES VERBAL SEDINTA 12 octombrie 2017

PROCES VERBAL SEDINTA mai 2017

SINTEZA PRINCIPIILOR CE DERIVĂ DIN JURISPRUDENTA CEDO CE VIZEAZA NEEXECUTAREA SAU EXECUTAREA CU INTARZAIERE A HOTARARILOR JUDECATORESTI PRONUNTATE IMPOTRIVA UNUI DEBITOR PUBLIC

PROCES VERBAL SEDINTA 30 martie 2017

PROIECT BUGET 2017

PROCES VERBAL SEDINTA

PROIECT SI ANEXE IMPOZOTE SI TAXE 2017

RAPORT ANUAL PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC PE ANUL 2015

RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIE PUBLICA PE ANUL 20015

MODALITATI DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII IN CAZUL IN CARE O PERSOANA SE CONSIDERA  VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE

LISTA DOCUMENTELOR PE CARE PRIMARIA COMUNEI LE COMUNICA DIN OFICIU POTRIVIT LEGII NR.544 DIN 2001

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC PRODUSE SI SAU GESTIONATE ALTELE DECAT CELE PUSE LA DISPOZITIE DIN OFICIU CONFORM LEGII NR.544 DIN 2001

ANEXELE 1 SI 2 IMPOZITE SI TAXE 2016

PROIECT IMPOZITE SI TAXE 2016

ANUNT TRANS.IMPOZITE SI TAXE

EXPUNERE DE MOTIVE IMPOZITE SI TAXE 2016

RAPORT SPECIALITATE IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2016

PROCES VERBAL SEDINTA CONSILIULUI LOCAL DIN 15 SEPTEMBRIE 2015

PROCES VERBAL SEDINTA CONSILIULUI LOCAL DIN 31 AUGUST 2015

PROCES VERBAL SEDINTA CONSILIULUI LOCAL DIN 30 IUNIE 2015

PROCES VERBAL SEDINTA CONSILIULUI LOCAL DIN 26 MAI 2015

PROCES VERBAL SEDINTA CONSILIULUI DIN 17 APRILIE 2015

PROCES VERBAL SEDINTA CONSILIULUI LOCAL FEBRUARIE 2015

PROCES VERBAL SEDINTA LOCAL DIN 27 IANUARIE 2015

HOTARARE APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SIN FUNCTIONARE CONSILIUL LOCAL

HOTARARE BUGET 2015

HOTARARE EXECUTIE BUGETARA

STRUCTURA ORGANIZATORICA

HOTARARE ORGANIGRAMA

EXECUTIA BUGETARA LA 31 DECEMBRIE 2014 FINAL

HOTARARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE APARAT DE SPECIALITATE

PROGRAM DE AUDIENTE

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 2013

RAPORT APLICAREA LEGII NR.52 DIN 2013 PE ANUL 2014

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL