Viceprimar

 

Dios Emőke  –  Viceprimar

 

Atributii:

1. Indruma si supravegheaza activitatea paznicilor conform sarcinilor de serviciu iar in cazul gardienilor publici va avea aceasi sarcina de indrumare si supraveghere;
2. Controleaza igiena si salubrizarea localurilor publice si a produselor alimentare puse in vanzare populatiei cu sprijinul serviciilor specializate;
3. Ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale,in conditiile legii;
4. Ia masuri pentru organizarea impreuna cu circumscriptia veterinara a actiunilor veterinare care se fac animalelor care ies la pasunat,urmarind,totodata,si respectarea tuturor normelor sanitar veterinare in acest sens;
5. Asigura buna desfasurare a activitatiilor de: salubrizare,spatii verzi,intretinere drumuri, apa-canalizare-epurare;
6. Asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice proprietatea comunei,instalarea semnelor de circulatie,desfasurarea normala raficului rutier si pietonal,evidenta drumurilor,a strazilor in conditiile legii;
7. aplica regulamentul de inmatriculare masinilor agricole,a vehiculelor nepuse inmatricularii;
8. Raspunde de inventarierea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei;
9. Raspunde de ordinea,igenia,curatenia,comunei Chislaz si a extravilanului acestuia;
10. raspunde de buna functionare si ecologizare a haldei de gunoi;
11. Ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere,industriale sau de orice fel,pentru asigurarea igenizarii malurilor cursurilor de apa pe raza comunei Chislaz,precum si pentru decolmatarea vailor,podetelor,pentru asigurarea scurgerii apelor mari;
12. Verifica si raspunde de intretinerea si gospodarirea cladirilor si anexelor institutiilor de invaamant aflate in patrimoniul comunei;
13. Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor C.L.’care sunt in domeniul atributiilor sale la termenul stabilit de C.L. sau la termenul stabilit de prima;
14. Tine legatura cu organele de control judetene sau centrale, in cazul controalelor
facute de garda financiara,politia economica,protectia consumatorului etc. si va raporta in scris primarului despre rezultatul controlului;
15. Intocmeste si actualizeaza documentele privind prevenirea si apararea impotriva incendiilor,in domeniul situatiilor de urgenta,a celor privind organizarea,conducerea si desfasurarea activitatii erviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta,Planul de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase,precum si in domeniul protectiei civile;
16. Participa efectiv la punerea in aplicare a legilor fondului funciar.
17. Executa si alte sarcini stabilite de primar si Consiliul local.