Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative